นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/dzQ5uUYqJrWZjLUW7

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายสุพัน สวัสดิผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ได้มอบหมายให้ นางธีรนุช ซื่อตรง นางสาวณัฐนันท์ ทองสุพรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี, คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบา…

15 กรกฎาคม 2567 นายสุพัน สวัสดิผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ หัวหน้าวิชาการ และหัวหน้าสายชั้น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ให้การต้อนรับ ดร.วิภา สายรัตน์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 นายสุธรรม เชิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพ…

เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2567 นายสุพัน สวัสดิผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี พร้อมด้วย นายกฤษฏิ์ภวิศร์ หงษ์ร่อน นายนายพินิจ เสาวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการสมาคมผู้บริหาร และ ครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวั…