เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายสุพัน สวัสดิผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ครั้งที่ 2/2567 เพื่อปรึกษาและแจ้งข้อราชการ งานนโยบายการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประ…

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อนุบาลคัพ “ต้านยาเสพติด” ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2567 จัดการแข่งขันโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลสระบุรี รูปภาพเพิ่มเติม >> https://www.facebook.co…

กิจกรรมเวทีคนเก่ง “คุณทำได้ You can do it” ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2567 จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รัชกาลที่ 9 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี รูปภาพเพิ่มเติม >>https://www.facebook.com/media/…

1 กรกฎาคม 2567 นายสุพัน สวัสดิผล ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ได้นำคณะรองผู้อำนวยการลูกเสือฯ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ รองผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ พร้อมด้วย ลูกเสือสำรอง 1 กอง และลูกเสือสามัญ 1 กอง เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเส…