ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นวิศวกรประจำห้องปฏิบัติการ STEMLAB ตำแหน่ง ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ (Makerspace) ประจำโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นวิศวกรประจำห้องปฏิบัติการ STEMLABตำแหน่ง ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ (Makerspace) ประจำโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในวันเปิดเรียนที่โรงเรียน (On site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในวันเปิดเรียนที่โรงเรียน (On site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ประจำปีการศึกษา2565

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ประจำปีการศึกษา2565

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ด้วยโรงเรียนอนุบาลสระบุรี มีความประสงค์เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี  ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งผู้ประกอบการต้อง อ่านเพิ่มเติม …

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง ประการผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง ประการผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง ประการผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง ประการผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง กำหนดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 สำหรับนักเรียน และแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง กำหนดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 สำหรับนักเรียน และแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง กำหนดการมารับผลการเรียน และแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามที่โรงเรียนอนุบาลสระบุรี กำหนดให้นักเรียนทุกระดับชั้นมารับผลการเรียน จัดซื้อสมุด กระเป๋า เสื้อกีฬา เสื้อโปโล ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นั้น เพื่อให้การบริหารจัด อ่านเพิ่มเติม …

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้น อ่านเพิ่มเติม …

ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

* กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่โรงเรียน (On-Site) ดังนี้ – นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ , ๔ และ ๖ สอบวันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ตาม ตารางสอบที่ครูประจำชั้นจะแจ้งให้ทราบต่ อ่านเพิ่มเติม …