ขอแสดงความยินดีกับ นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ นางนันทพร ทองอยู่ยง ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ นางนันทพร ทองอยู่ยง ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรมภายใต้หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” จ อ่านเพิ่มเติม …

ขอแสดงความยินดีกับ นางสมจิตร วีระสัย ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับ นางสมจิตร วีระสัย ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญเงิน ระดับภา อ่านเพิ่มเติม …

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิริรัตน์ แจ้งมรคา ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิริรัตน์ แจ้งมรคา ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเง อ่านเพิ่มเติม …

ขอแสดงความยินดีกับ นางธีรนุช ผาสุข รอง ผอ. ร.ร. อนุบาลสระบุรี ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับ นางธีรนุช ผาสุข รอง ผอ. ร.ร. อนุบาลสระบุรี ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอ อ่านเพิ่มเติม …