ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณพิชญ์ วงษ์มานะสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณพิชญ์ วงษ์มานะสุข ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันเทควันโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 27กิโลกรัม อายุ 7-8ปีชาย ในรายการแข่งขัน GH BANK TAEKWANDO THAILAND CHAMPIONSHIPS 2022 ณ ศูนย์ อ่านเพิ่มเติม …

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนอนุบาลสระบุรีในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้ 100 คะแนนเต็มวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET ปีการศึกษา 2564

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET  ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปุณณพัฒน์ ปริทัศน์ไพศาล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปุณณพัฒน์ ปริทัศน์ไพศาล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 ได้รับรางวัลเหรียญทองในรายการการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ปี 2022 ITMC-International Talent Mathematics Contest 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายศรัณย์วุฒิ ศรีทา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายศรัณย์วุฒิ ศรีทา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 ได้รับรางวัล 1.รางชนะเลิศ อันดับ 1 dressage walk-trot (ศิลปะการบังคับม้า) 2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 dressage preliminary (ศ อ่านเพิ่มเติม …

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงมิรา ชัยลังกา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมิรา ชัยลังกา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียนอนุบาลสระบุรีได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทยุวชน หญิง 7-8 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. KYURUGI Taweesilpในงานการแข่งขันกีฬ อ่านเพิ่มเติม …

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพลอยชมพู สุวรรณจิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพลอยชมพู สุวรรณจิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ได้รับรางวัลเหรียญทองการสอบแข่งขัน SEAMO X (Southeast Asian Mathematical Olympiad) วิชาคณิตศาสตร์ รอบ Champion Division เข อ่านเพิ่มเติม …

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายยศสรัล พนมรัตนรักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7  สอบได้อันดับที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายยศสรัล พนมรัตนรักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7  สอบได้อันดับ 1 เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565 แ อ่านเพิ่มเติม …

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพัทธ์ธีรา พุมานนท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 สอบได้อันดับที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพัทธ์ธีรา พุมานนท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7  สอบได้อันดับ 1 เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565 แ อ่านเพิ่มเติม …

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐสินี ฤดีเลิศ (น้องเย่อิง)นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

CONGRATULATIONS 🎉 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐสินี ฤดีเลิศ (น้องเย่อิง)นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ในการเข้าร่วมแข่งขันการแข่งว่ายน้ำ Bang​Jak​ Swimming​New​ Normal​ 20 อ่านเพิ่มเติม …