ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นวิศวกรประจำห้องปฏิบัติการ STEMLAB ตำแหน่ง ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ (Makerspace) ประจำโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นวิศวกรประจำห้องปฏิบัติการ STEMLABตำแหน่ง ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ (Makerspace) ประจำโรงเรียน

นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ได้จัดกิจกรรม “สู่อ้อมกอดครู” ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ได้จัดกิจกรรม “สู่อ้อมกอดครู” ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในวันเปิดเรียนที่โรงเรียน (On site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในวันเปิดเรียนที่โรงเรียน (On site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ประจำปีการศึกษา2565

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ประจำปีการศึกษา2565

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ด้วยโรงเรียนอนุบาลสระบุรี มีความประสงค์เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี  ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งผู้ประกอบการต้อง อ่านเพิ่มเติม …

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง ประการผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง ประการผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง ประการผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง ประการผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และโรงเรียนในกลุ่มพหลโยธิน ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายยืนยง ราชวงษ์ มาเป็นวิทยากร

ในวันที่ 21-22 เมษายน 2565 นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และโรงเรียนในกลุ่มพหลโยธิน ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ในระยะเวล อ่านเพิ่มเติม …

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณพิชญ์ วงษ์มานะสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณพิชญ์ วงษ์มานะสุข ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันเทควันโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 27กิโลกรัม อายุ 7-8ปีชาย ในรายการแข่งขัน GH BANK TAEKWANDO THAILAND CHAMPIONSHIPS 2022 ณ ศูนย์ อ่านเพิ่มเติม …

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง กำหนดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 สำหรับนักเรียน และแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง กำหนดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 สำหรับนักเรียน และแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)