Blog

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสิริลดา ดวงเนตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ประธานสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสิริลดา ดวงเนตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 หัวหน้าพรรครักอนุบาล เป็นประธานสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลสระบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลสระบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 และให้กำลังใจคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเ อ่านเพิ่มเติม …

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 วิชา คณิตศาสตร์ รางวัลเหรียญเงิน 1. ด.ช.ปุณณวิช ส่งเจริญทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 อ่านเพิ่มเติม …

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการ คัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นวิศวกรประจำห้องปฏิบัติการ STEMLAB ตำแหน่ง ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ (Makerspace) ประจำโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นวิศวกรประจำห้องปฏิบัติการ STEMLABตำแหน่ง ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ (Makerspace) ประจำโรงเรียน

นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ได้จัดกิจกรรม “สู่อ้อมกอดครู” ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ได้จัดกิจกรรม “สู่อ้อมกอดครู” ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในวันเปิดเรียนที่โรงเรียน (On site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในวันเปิดเรียนที่โรงเรียน (On site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565