นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และโรงเรียนในกลุ่มพหลโยธิน ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายยืนยง ราชวงษ์ มาเป็นวิทยากร

ในวันที่ 21-22 เมษายน 2565 นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และโรงเรียนในกลุ่มพหลโยธิน ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา(วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย พร้อมกับแนวทางการจัดกิจกรรม) ที่เชื่อมโยงเป็นรูปธรรม XYZ Model โดยได้รับเกียรติจากนายยืนยง ราชวงษ์ มาเป็นวิทยากรพาคิด พาทำ นำเสนอในครั้งนี้

รูปภาพบรรยากาศในการอบรมคลิกลิ้งค์ด้านล่าง

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

LINE_ALBUM_ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการ_0
LINE_ALBUM_ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการ_2
LINE_ALBUM_ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการ_3
LINE_ALBUM_ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการ_1
LINE_ALBUM_ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการ_4
LINE_ALBUM_ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการ_5
LINE_ALBUM_ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการ
LINE_ALBUM_ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการ_6
LINE_ALBUM_ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการ_0 LINE_ALBUM_ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการ_2 LINE_ALBUM_ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการ_3 LINE_ALBUM_ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการ_1 LINE_ALBUM_ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการ_4 LINE_ALBUM_ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการ_5 LINE_ALBUM_ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการ LINE_ALBUM_ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการ_6

 

Share This :