ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

วิชา คณิตศาสตร์
รางวัลเหรียญเงิน
1. ด.ช.ปุณณวิช ส่งเจริญทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 (จบการศึกษาแล้ว)
2. ด.ช.ยศสรัล พนมรัตนรักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 (จบการศึกษาแล้ว)
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ วิชา คณิตศาสตร์ ป.6ปีการศึกษา 2564
1. ด.ญ.จิณห์วรากร จันแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 (จบการศึกษาแล้ว)
2. ด.ช.ณัฐชนน เจนใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 (กำลังศึกษาอยู่)
3. ด.ช.ปัณณวิชญ์ คลังเพ็ชร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 (กำลังศึกษาอยู่)
4. ด.ช.ปุณณพัฒน์ ปริทัศน์ไพศาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 (กำลังศึกษาอยู่)
5. ด.ญ.พชร วิจิตรจงกล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 (กำลังศึกษาอยู่)
6. ด.ญ.พณณกร วิจิตรจงกล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 (กำลังศึกษาอยู่)
7. ด.ญ.พัชรพร ธรรมวิจินต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 (จบการศึกษาแล้ว)
8. ด.ญ.พัทธ์ธีรา พุมานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 (จบการศึกษาแล้ว)
วิชา วิทยาศาสตร์
รางวัลเหรียณทองแดง
1. ด.ญ.พัทธ์ธีรา พุมานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 (จบการศึกษาแล้ว)
2. ด.ช.ยศสรัล พนมรัตนรักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 (จบการศึกษาแล้ว)
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ วิชา วิทยาศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2564
1. ด.ช.กันตภณ วงษ์ยะลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 (กำลังศึกษาอยู่)
2. ด.ช.แทนคุณ ซุนเฟือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 (จบการศึกษาแล้ว)
3. ด.ช.ปัณณวิชญ์ คลังเพ็ชร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 (กำลังศึกษาอยู่)
4. ด.ช.ปุณณวิช ส่งเจริญทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1(จบการศึกษาแล้ว)
5. ด.ญ.พณณกร วิจิตรจงกล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 (กำลังศึกษาอยู่)
6. ด.ญ.พัชรพร ธรรมวิจินต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 (จบการศึกษาแล้ว)
7. ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ รักสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 (จบการศึกษาแล้ว)
8. ด.ญ.วรรณษพร วงศ์แสงประทีป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6(จบการศึกษาแล้ว)
9. ด.ญ.สิรภัทร สิงห์สี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 (กำลังศึกษาอยู่)

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

283765644_3290830157912367_6195243998255423487_n
281932078_3290830121245704_7221624878998646175_n
283526025_3290830161245700_7695809737493333332_n
283716541_3290830317912351_2543757738705190243_n
283766857_3290830197912363_288256136469690128_n
283746635_3290830341245682_1687995205316292244_n
283895498_3290830264579023_8410176660335846411_n
283858573_3290830141245702_341367477973897592_n
283772776_3290830307912352_7374602289089739914_n
283794431_3290830137912369_5068719658851489238_n
283765644_3290830157912367_6195243998255423487_n 281932078_3290830121245704_7221624878998646175_n 283526025_3290830161245700_7695809737493333332_n 283716541_3290830317912351_2543757738705190243_n 283766857_3290830197912363_288256136469690128_n 283746635_3290830341245682_1687995205316292244_n 283895498_3290830264579023_8410176660335846411_n 283858573_3290830141245702_341367477973897592_n 283772776_3290830307912352_7374602289089739914_n 283794431_3290830137912369_5068719658851489238_n
Share This :