ขอแสดงความยินดีกับ นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

Share This :