นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ได้จัดกิจกรรม “สู่อ้อมกอดครู” ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ได้จัดกิจกรรม “สู่อ้อมกอดครู” ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และโรงเรียนในกลุ่มพหลโยธิน ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายยืนยง ราชวงษ์ มาเป็นวิทยากร

ในวันที่ 21-22 เมษายน 2565 นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และโรงเรียนในกลุ่มพหลโยธิน ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ในระยะเวล อ่านเพิ่มเติม …

นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ได้จัดกิจกรรมวันอาลัยบัวชมพู ปีการศึกษา 2564

นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผอ.ร.ร.อนุบาลสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ได้จัดกิจกรรมวันอาลัยบัวชมพู ปีการศึกษา 2564 โดยในพิธี ได้มีการส่งมอบจอภาพ FOXXY LED FULL COLOR LED (INDOOR) ซึ่งได้รับการสนับสนุ อ่านเพิ่มเติม …

ขอแสดงความยินดีกับ นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนอนุบาลสระบุรีในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้ 100 คะแนนเต็มวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET ปีการศึกษา 2564

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET  ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปุณณพัฒน์ ปริทัศน์ไพศาล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปุณณพัฒน์ ปริทัศน์ไพศาล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 ได้รับรางวัลเหรียญทองในรายการการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ปี 2022 ITMC-International Talent Mathematics Contest 2022

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูสอนภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูสอนภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)  

นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ และครูอนามัยสายชั้นได้นำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ 5-11 ปี

นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ และครูอนามัยสายชั้นได้นำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ 5-11 ปี ที่ผู้ปกครองแสดงควา อ่านเพิ่มเติม …

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การประเมินความพร้อมก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ

นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ในการประเมินความพร้อมก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านเพิ่มเติม …